miércoles, 6 de junio de 2012

Borriol clic@clic


Des de Borriol i per a tota la comunitat educativa de l'IES Bovalar presentem l'aplicació Borriol Clic @ Clic desenvolupada per l'associació Borriol Cultural.
Són un conjunt d'activitas Jclic, amb intenció educativa, lúdica i divulgativa organitzades en tres grans blocs: el terme, el poble i la història.
En el bloc El POBLE trobarem activitats sobre la situació, la zona urbana, les esglésies, les festes i els carrers.
En el bloc EL TERME, a més a més d'activitats variades sobre el terme de Borriol, hi ha paquets sobre la geologia, les plantes i les partides.
En LA HISTÒRIA una sèrie d' activitats sobre la història de Borriol, des de la prehistòria fins la transició.
Aquest és un projecte que començà l'any 2000 amb motiu de celebrar-se a Borriol les VI Jornades Culturals a la Plana de l'Arc i que van suposar la publicació del CD Borriol Clic @ Clic, que recollia aquestes activitats realitzades amb el programa Clic 3.0
A l'any 2011, en tornar a Borriol les Jornades Culturals a la Plana de l'Arc XIa edició, aprofitarem un altre cop l'empenta que suposà l'esdeveniment i reconvertirem les activitats Clic en paquets JClic, executables online des de la pàgina de l'associació Borriol Cultural. També podeu trobar un enllaç en la web de l'IES Bovalar, al departament d’Informàtica, entrant com a visitant (guest).
Tant la pàgina web com el mateix projecte Borriol Clic @ Clic són una tasca oberta. Ens agradaria seguir completant i corregint el que hi ha fet, fent lloc a qualsevol suggeriment, a noves idees per a crear espais de col·laboració, nous blocs d'activitats, noves formes de divulgació en publicació o a les xarxes socials. Ens podeu contactar en associacio.borriolcultural@gmail.com.


No hay comentarios: